Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

3kasiula3
1232 0d90
*-*
3kasiula3
Bad Valentine's Day Cards (c) CheerUpEmoKid Lol the overly attached boyfriend... and Nicki Minaj XDD
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted byLegendaryy Legendaryy
3kasiula3
0365 02a0
Reposted fromverdantforce verdantforce viasquirrling squirrling
3kasiula3
6998 e0a7
Reposted fromsquirrling squirrling
3kasiula3
3738 281c
Reposted fromsquirrling squirrling
3kasiula3
6186 62a7
Reposted fromsquirrling squirrling
3kasiula3
6872 ac8e
Reposted fromsquirrling squirrling
4735 0d0e
Reposted fromsighcologist sighcologist viapomidorek pomidorek
3kasiula3
1249 c4bd
Reposted fromxawery xawery viapomidorek pomidorek
3kasiula3
0312 e475
Reposted from-izkapyzka -izkapyzka viapomidorek pomidorek
3kasiula3
4516 3744
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz viapomidorek pomidorek
3kasiula3
4508 34dd
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz viapomidorek pomidorek
3kasiula3
Reposted fromoll oll viapomidorek pomidorek
3kasiula3
3006 e81a
Reposted fromgreens greens viapomidorek pomidorek
3kasiula3
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
Reposted fromwisniowysad wisniowysad viapomidorek pomidorek
3kasiula3
0528 2d57
Reposted fromosaki osaki viapomidorek pomidorek
3kasiula3
3629 275c
Reposted fromfoods foods viapomidorek pomidorek
3kasiula3
8259 189c
Reposted fromsquirrling squirrling
3kasiula3
6492 1284
Reposted fromsquirrling squirrling
3kasiula3
6564 8436
Reposted fromaonorinjin aonorinjin viasquirrling squirrling
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...